Tarieven Prijslijst Fysiotherapie 2023

Tarieven Fysiotherapie Oostvoorne 2024

Code Omschrijving Tarief
Code Omschrijving Tarief
1000 Individuele zitting reguliere fysiotherapie € 46,50
1001 Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis € 68,25
1200 Individuele zitting manuele therapie € 68,25
1201 Individuele zitting manuele therapie met toeslag voor behandeling aan huis € 86,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 97,00
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis € 102,50
1500 Individuele zitting oedeemtherapie € 62,00
1501 Individuele zitting oedeemtherapie met toeslag voor behandeling aan huis € 79,25
1850 Screening fysiotherapie € 23,00
1851 Screening fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis € 46,50
1860 Intake en onderzoek fysiotherapie na screening € 64,50
1861 Intake en onderzoek fysiotherapie na screening met toeslag voor behandeling aan huis € 90,00
1864 Screening en intake en onderzoek € 64,50
1865 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis € 90,00
1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing € 64,50
1871 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis € 90,00
1901 Toeslag buiten reguliere werktijden € 26,00
1902 Verslaglegging aan derden € 108,00
1920 Telefonische zitting € 45,00

 

Met alle zorgverzekeraars hebben wij declaratieafspraken gemaakt middels een contract.

De declaraties van de behandelingen die vallen onder verzekerde zorg (volgens uw polisvoorwaarden) worden direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

U ontvangt dan ook geen rekening.

In alle andere gevallen ontvangt u een rekening waarbij bovenstaande tarieven worden gehanteerd.

Kijk goed wat er in uw polisvoorwaarden staat opgenomen voor vergoedingen fysiotherapie, oedeemtherapie en of manuele therapie.