Tarieven

Prestatiecode   Omschrijving Tarief 2017

1000

Reguliere zitting fysiotherapie € 37,50

1001

Inclusief toeslag uitbehandeling € 56,00

1002

Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag € 56,00

1200

Reguliere zitting manuele therapie € 56,00

1201

Manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling € 71,50

1202

Manuele therapie inclusief inrichtingstoeslag € 71,50

1400

Eenmalig onderzoek € 79,50

1850

Screening € 19,00

1860

Intake en onderzoek fysiotherapie na screening € 53,00

1864

Screening intake en onderzoek fysiotherapie € 71,50

1870

Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing € 53,00

1871

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag aan huis € 73,00

1872

Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichting toeslag € 73,00

1900

Informatieverstrekking derden € 88,25

1901

Toeslag buiten reguliere werktijden € 20,60

Met alle zorgverzekeraars hebben wij declaratieafspraken gemaakt middels een contract.

De declaraties van de behandelingen die vallen onder verzekerde zorg (volgens uw polisvoorwaarden) worden direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

U ontvangt dan ook geen rekening.

In alle andere gevallen ontvangt u een rekening waarbij bovenstaande tarieven worden gehanteerd.

Kijk goed wat er in uw polisvoorwaarden staat opgenomen voor fysiotherapie en of manuele therapie