Tarieven Fysiotherapie Oostvoorne 2021

Prestatiecode Omschrijving Tarief
1000 Reguliere zitting fysiotherapie € 40,50
1001 Reguliere zitting Fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling € 60,50
1200 Reguliere zitting manuele therapie € 60,50
1201 Manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling € 76,90
1400 Eenmalig onderzoek € 86,00
1850 Screening € 20,50
1860 Intake en onderzoek fysiotherapie na screening € 57,15
1864 Screening intake en onderzoek fysiotherapie € 57,15
1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing € 57,15
1871 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag aan huis € 79,50
1900 Informatieverstrekking derden € 95,00
1901 Toeslag buiten reguliere werktijden € 23,00

 

Met alle zorgverzekeraars hebben wij declaratieafspraken gemaakt middels een contract.

De declaraties van de behandelingen die vallen onder verzekerde zorg (volgens uw polisvoorwaarden) worden direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd. U ontvangt dan ook geen rekening.

In alle andere gevallen ontvangt u een rekening waarbij bovenstaande tarieven worden gehanteerd.

Kijk goed wat er in uw polisvoorwaarden staat opgenomen voor vergoedingen fysiotherapie en of manuele therapie.